Identitatea operatorului de date și detalii de contact

“Operatorii de date” sunt persoanele sau organizațiile care stabilesc scopurile și modalitatea în care sunt prelucrate orice date cu caracter personal, care iau hotărâri independente cu privire la datele cu caracter personal și/sau care controlează altfel acele date cu caracter personal.  În scopul RGPD, IntegrityMeter SRL în calitate de Distribuitor al Integrity Meter este Operatorul de Date cu privire la datele cu caracter personal descrise în această Politică de Confidențialitate și Notificare. 

Coordonatorului nostru privind protecția datelor poate fi contactat după cum urmează:

E-mail: dpco@integritymeter.com

Scop și obiect

Scopul acestui document este de a vă pune la dispoziție dvs., în calitate de persoană vizată, o declarație privind practicile și obligațiilor privind Protecția Datelor și Confidențialitate ale IntegrityMeter SRL, în calitate de Distribuitor al Integrity Meterși o explicație privind drepturile dvs. în calitate de persoană vizată. Această notificare de confidențialitate stabilește ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm cu privire la dvs. în legătură cu serviciile și funcțiile Organizațiile. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau notificările de confidențialitate pentru niciun site web către care oferim link-uri externe.  Această notificare se aplică practicilor noastre de afaceri și platformei pe care o distribuim, care este accesibilă de la https://www.integritymeter.com/ și sub-domenii, alături de orice aplicații mobile asociate aferente Integrity Meter.  

Legi care ni se aplică:

Statul și/sau Țara de ÎnființareLegislația aplicabilă
Integrity Meter – Israel(Regulamentul UE 679/2016) Directiva UE privind confidențialitatea și comunicațiile electronice 2002/58/EC Confidențialitatea și Comunicațiile Electronice, cunoscută altfel ca directiva de e-confidențialitate (ePD) astfel cum este aplicabila Integrity Meter – IsraelRegulamentele IL privind protecția confidențialității (securitatea privind datele) 5777-2017
IrlandaRegulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE 679/2016) Legea privind protecția datelor 2018Norme care reies din DPA 2018Legea privind protecția datelor 1988 cu modificările din 2003, secțiunile care nu au fost abrogateRegulamentele de e-confidențialitate 2011 pentru implementarea Directivei UE privind confidențialitatea și comunicațiile electronice 2002/58/EC privind Confidențialitatea și Comunicațiile Electronice, cunoscută altfel ca directiva de e-confidențialitate (ePD)Legea Comerțului Electronic din 2000 Legea justiției penale nr. 201 (infracțiuni privind sistemele de informații)
Distribuitor – RomâniaRegulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – RepublicareLegea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Actualizări

Practicile noastre conform descrierii de aici pot fi modificate, dar orice modificări vor fi anunțate.  Sunteți încurajați să studiați această Notificare periodic pentru a vă asigura că înțelegeți modalitatea în care vor fi folosite datele cu caracter personal pe care le furnizați. De asemenea, vă putem trimite un e-mail pentru a vă anunța dacă și când actualizăm această Notificare pentru a vă asigura că sunteți informați.

Orice modificări ale acestei Politici de Confidențialitate vor fi publicate pe pagina de internet a organizației pentru a ști în permanență ce informații colectăm, cum le utilizăm și în ce condiții le divulgăm, dacă este cazul. Dacă ne hotărâm în orice moment să utilizăm datele cu caracter personal într-o modalitate semnificativ diferită de cea menționată în această Politică de Confidențialitate și Notificare, sau comunicate altfel dvs. în momentul colectării, vă vom înștiința cu privire la modificare și, acolo unde ne-am bazat prelucrarea anterioară sau ne vom baza noua prelucrare pe consimțământ, veți avea posibilitatea de a alege dacă vom folosi informațiile dvs. în noua modalitate sau nu.

De ce și cum asigurăm conformitatea?

Legislatia privind protecția datelor și confidențialitatea oferă drepturi persoanelor cu privire la utilizarea datelor lor cu caracter personal de către organizații, inclusiv Organizația.  Legislația UE privind protecția datelor și confidențialitatea tratează unele activități în care suntem implicați cu privire la colectarea, stocarea, manipularea, divulgarea și alte utilizări ale datelor cu caracter personal.  În afară de obligația noastra de conformitate, respectarea de către noi a legislației privind protecția datelor și confidențialitatea ajută persoanele să aibă încredere în colaborarea cu noi și ne ajută să ne păstrăm buna reputație privind modalitatea în care tratăm datele cu caracter personal. 

Trebuie să demonstrăm responsabilitatea privind protejarea datelor cu caracter personal și obligațiile privind confidențialitatea. Acest lucru înseamnă că trebuie să putem arăta cum respectăm legea aplicabilă privind protecția datelor și confidențialitatea dar și că am respectat legislația în realitate. Realizăm acest lucru, printre altele, prin intermediul politicilor și procedurilor noastre scrise, prin includerea protecției datelor și conformității în sistemele și in regulile noastre de funcționare, prin monitorizarea internă a conformității noastre privind protecția datelor și  confidențialitatea și menținerea acesteia sub supraveghere, precum și prin luarea de măsuri dacă reprezentanții noștri, inclusiv angajați sau contractanți, nu respectă regulile. De asemenea, avem anumite obligații referitoare la păstrarea evidențelor referitoare la prelucrarea datelor de către noi.

Cine trebuie să le respecte?

Toți reprezentanții noștri, care includ angajații și contractanții, trebuie să respecte Politica noastră privind Protecția Datelor și Confidențialitatea (care este inclusă în Politica și documentația noastră privind Securitatea Informațiilor ISO27001) care informează această Politică de Confidențialitate și Notificare atunci când prelucrează date cu caracter personal în numele nostru. Putem divulga informațiile persoanelor către terți autorizați în scopurile specificate și explicate în acest document sau așa cum vă sunt explicate atunci când vă colectăm datele. Noi solicităm tuturor terților să aibă implementate și să utilizeze măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal, conform Legii aplicabile privind Protecția Datelor și Confidențialitatea și Politicile noastre.

Care sunt principiile și normele de protecție a datelor?

Suntem preocupați să respectăm următoarele principii care se regăsesc în Legislația privind Protecția Datelor și Confidențialitatea:

Legalitatea, corectitudinea și transparența – datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, corect și transparent.

Limitarea scopului – datele cu caracter personal trebuie colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu trebuie prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.

Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar cu privire la scopurile pentru care sunt prelucrate.

Acuratețe – datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, acolo unde este cazul, aduse la zi. Datele cu caracter personal inexacte trebuie corectate sau șterse.

Păstrare – datele cu caracter personal trebuie păstrate într-un format identificabil nu mai mult decât este necesar.

Integritate și confidențialitate – datele cu caracter personal trebuie păstrate în mod securizat.

Responsabilitate – conform RGPD, trebuie să respectăm nu numai cele șase principii generale de mai sus, dar și să putem demonstra că le respectăm prin documentarea și păstrarea înregistrărilor tuturor deciziilor.

Ce tipuri de date cu caracter personal vom prelucra?

Date cu caracter personal normale

Vom colecta date cu caracter personal de la dvs. în conformitate cu scopurile specificate în acest document. 

Date cu caracter personal din categorie specială

Nu vom colecta date din categorii speciale în mod explicit de la dvs. în calitate de persoană vizată rezidentă în UE.

Date privind condamnările penale

Nu vom colecta date privind condamnările penale de la dvs.

Datele cu caracter personal privind copiii

Serviciile noastre nu privesc copiii și nu vom prelucra datele cu caracter personal ale copiilor dacă nu avem motive întemeiate sau un contract de servicii cu un furnizor de servicii destinate copiilor.  Trebuie să aveți minimum 18 ani pentru a vă crea un cont și a vă implica în activități și tranzacții pe pagina noastră de internet, pe platformă, în spațiul media digital și social. Prin crearea unui cont sau implicarea în activități sau tranzacții în spațiul nostru media digital și social, declarați că aveți cel puțin 18 ani și sunteți pe deplin capabili să acceptați și să respectați Termenii noștri de utilizare și această Politică de Confidențialitate și Notificare. Dacă suntem înștiințați sau aflăm că un copil ne-a trimis datele cu caracter personal prin canale media digitale sau sociale fără aprobările sau consimțămintele corecte, vom șterge astfel de date cu caracter personal.

Cine are acces la sau prelucrează datele cu caracter personal?

Directori și Angajați ai Companiei

Directorii și angajații Organizației care sunt obligați prin acorduri de confidențialitate vor prelucra datele cu caracter personal în numele Organizației.

Furnizori de Servicii

Putem utiliza furnizori de servicii autorizați care pot fi considerați persoane împuternicite, subcontractanți ai persoanei împuternicite sau terți. Trebuie să încheiem acorduri scrise cu toate persoanele împuternicite și, înainte de a  semna fiecare acord, trebuie să aprobăm și să fim mulțumiți cu privire la securitatea datelor persoanei împuternicite. Acordurile trebuie să includă și clauze specifice care privesc protecția datelor.  Noi solicităm tuturor furnizorilor de servicii să implementeze și să utilizeze măsurile tehnice și operaționale de securitate adecvate, necesare pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal, conform legislației UE privind protecția datelor. Orice astfel de organizație sau persoană va avea acces la datele cu caracter personal necesare pentru efectuarea acestor funcții dar nu le pot utiliza în niciun alt scop.

Utilizăm următorii furnizori de servicii pe durata activității noastre:  

 • IntegrityMeter LTD
 • Furnizor de facturare
 • Furnizor de servicii gazduire web
 • Google Analytics
 • Google DoubleClick

Această listă poate fi actualizată la anumite intervale de timp, așa că vă recomandăm să verificați periodic această Politică de Confidențialitate și Notificare.

Divulgare

Putem divulga datele dvs. cu caracter personal dacă avem această obligație pentru a respecta orice prevedere legală sau pentru a aplica orice contract cu Persoana Vizată sau alte acorduri; sau pentru a ne proteja drepturile, proprietățile sau securitatea angajaților noștri, a clienților sau a altor persoane. Aici sunt incluse raportarea informațiilor referitoare la incidente (după caz) autorităților legale și răspunderea la orice cerințe din partea autorităților legale de furnizare a informațiilor și/sau datele cu caracter personal acestora în scopul detectării, investigării și/sau anchetării infracțiunilor sau în legătură cu pedepsirea infracțiunilor.

Altfel decât cele de mai sus, nu vom divulga date cu caracter personal niciunui terț fără consimțământul dvs., cu excepția situațiilor în care o persoană este supusă riscurilor sau acolo unde legea specifică acest lucru.

Unde ajung datele dvs.?

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din UE pe serverul nostru din Irlanda.  Datele nu ies din Irlanda în timpul activităților normale.  Pentru perioade viitoare scurte, versiunile de rezervă securizate, criptate sunt transferate pe serverul nostru din Israel pentru stocare pînă la operaționalizarea de-al doilea centru de stocare în Irlanda.  Israelul se bucură de o decizie privind caracterul adecvat din Partea Comisiei UE, prin urmare acest transfer de date are loc ca și cum ar avea loc în UE.

Transferuri de cookie-uri

În funcție de alegerea dvs. privind cookie-urile:

 • Cinci cookie-uri de statistică transmit date în SUA – lucru considerat adecvat.
 • Paisprezece  cookie-uri de marketing transmit date în SUA – lucru considerat adecvat.

Transferuri internaționale

Dacă vă transferăm datele cu caracter personal în afara SEE, ne asigurăm că acestea beneficiază de un grad adecvat de protecție prin implementarea a cel puțin una dintre următoarele măsuri de securitate:

1. Vom transfera doar datele dvs. cu caracter personal în țările despre care Comisia Europeană a considerat că asigură un nivel de protecție adecvat datelor cu caracter personal.

2. Acolo unde utilizăm anumiți furnizori de servicii, putem utiliza anumite contracte specifice aprobate de Comisia Europeană, ceea ce oferă datelor cu caracter personal aceeași protecție de care se bucură în Europa.

3. Acolo unde utilizăm furnizori cu sediul în SUA, putem transfera datele către aceștia dacă fac parte din Privacy Shield, ceea ce presupune ca aceștia să ofere o protecție asemănătoare datelor cu caracter personal dintre Europa și SUA.

Proces Decizional Automat și Crearea de Profiluri

Conform Articolului 22(1) al RGPD, persoana vizată va avea dreptul de a nu fi supusă unei decizii doar pe baza unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte legale referitoare la el sau la ea sau care îl/o afectează în mod semnificativ.  Procesul Decizional Automat se referă la o hotărâre adoptată doar pe baza unei prelucrări automate a datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru înseamnă prelucrarea cu ajutorul, de exemplu, a unui cod software sau a unui algoritm, ceea ce nu necesită intervenție umană.  Întrucât crearea de profiluri poate folosi prelucrarea automată, este legată uneori de procesul decizional automat. Nu toate creările de profiluri rezultă în proces decizional automat, dar acest lucru este posibil. 

Platforma Integrity Meter este proiectată pentru a crea rapoarte personalizate pe baza informațiilor pe care le introduceți.  Platforma este proiectată astfel încât o ființă umană trebuie să analizeze și să finalizeze rapoartele.  Prin urmare, platforma nu intră în obiectul Articolului 22(1) din RGPD.

Securitate

ISMS este certificat conform ISO27001.  Putem apela la terți distribuitori și parteneri de găzduire pentru asigurarea de hardware, software, rețelistică, stocare și tehnologie aferentă necesară pentru desfășurarea activității noastre.  Noi respectăm proceduri de securitate stricte cu privire la stocarea și divulgarea datelor dvs. cu caracter personal și protejarea acestora împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării. Luăm măsurile de securitate adecvate împotriva prelucrării ilegale sau neautorizate a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii accidentale sau a deteriorării datelor cu caracter personal. Datele pe care ni le furnizați sunt protejate cu ajutorul unor tehnici moderne de criptare, prevenirea intruziunii și acces la cont. Am instalat proceduri și tehnologii pentru menținerea securității tuturor datelor cu caracter personal de la punctul de colectare la punctul de distrugere.  Datele cu caracter personal vor fi transferate către o persoană împuternicită doar dacă aceasta confirmă faptul că este de acord să respecte acestor proceduri și politici sau dacă implementează singuri măsuri adecvate. Noi păstrăm securitatea datelor prin protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal, definite după cum urmează:

Confidențialitate înseamnă că doar persoanele care sunt autorizate să utilizeze datele le pot accesa.

Integritate înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și adecvate scopurilor în care sunt prelucrate.

Disponibilitate înseamnă că utilizatorii autorizați trebuie să poată accesa datele dacă au nevoie de acestea în scopuri autorizate.

Păstrarea datelor

Avem un grafic de păstrare a datelor documentat. În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care le-am colectat și până la trei (3) ani după aceea sau după cum permite altfel legislația aplicabilă. De asemenea, putem păstra informațiile dvs. pe durata perioadei necesare pentru finalizarea activităților noastre legitime, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru stabilirea perioadei adecvate de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și caracterul sensibil al datelor cu caracter personal, posibilitatea de vătămare din cauza utilizării neautorizate sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace, și cerințele legale aplicabile.

Marketing

Nu utilizăm datele dvs. de testare în scopuri de marketing.

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal din statisticile paginii de internet pentru a ne face o idee despre ce considerăm că doriți sau aveți nevoie, sau ce v-ar putea interesa, dar aceasta este o opinie generală mai degrabă decât o opinie personalizată, specifică. Așa hotărâm noi care produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dvs. cu privire la modalitatea în care alții utilizează produsele și serviciile noastre.

Ne străduim să vă oferim opțiuni referitoare la anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, în special cu privire la marketing și publicitate.  Acolo unde este cazul, veți fi întrebați dacă doriți să primiți mesaje de marketing de la noi.

Nu vom partaja datele dvs. cu caracter personal, în special nicio dată privind testarea, cu niciun terț în scopuri de marketing. Puteți obiecta față de marketing-ul direct cu ajutorul detaliilor de contact de aici pentru a renunța sau utiliza link-urile de dezabonare privind mesajele.

Cookie-uri și alte date tehnice cu caracter personal

Link pentru administrarea cookie-urilor pentru această pagină de internet aici.

Vă încurajăm să aflați mai multe despre cookie-uri și modalitatea de a le controla pe următorul site sau pe unele asemănătoare: https://www.allaboutcookies.org

Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere de text mici care sunt transferate pe unitatea de disc a calculatorului dvs. prin browser-ul de web  pentru a ne permite să recunoaștem browser-ul dvs. și să ne ajute să urmărim vizitatorii de pe pagina noastră de internet. Majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-uri, dar dacă doriți, puteți seta browserul dvs. să împiedice acceptarea cookie-urilor. Partea de „ajutor” de pe bara de instrumente de pe majoritatea browserelor  vă va spune cum să vă împiedicați browser-ul să accepte noi cookie-uri, cum să vă înștiințeze browserul când primiți un cookie nou, sau cum să dezactivați cookie-urile de tot.

Furnizorul nostru de servicii de pagină de internet transmite cookie-uri care sunt considerate strict necesare din punct de vedere funcțional.  Dacă doriți să blocați aceste cookie-uri, vă rugăm să utilizați informațiile de mai sus în acest scop.  În  această etapă, nu putem oferi opțiunea solicitării consimțământului dvs. pentru aceste cookie-uri din cauza limitelor tehnologice, dar monitorizăm această situație și vom actualiza funcționalitatea, mecanismele de consimțământ și această Notificare pe măsură ce se schimbă situația.

Date cu caracter personal tehnice

Ca majoritatea paginilor de internet, colectăm informați statistice și alte informații analitice colectate în mod agregat ale tuturor vizitatorilor paginii noastre de internet. Putem colecta informații tehnice din motive de securitate. Nu vom încerca să identificăm vizitatorii individuali sau să asociem detaliile tehnice de mai jos cu nicio persoană. Vom utiliza informațiile tehnice doar în scopuri statistice și de altă natură administrativă.

Putem colecta aceste informații tehnice de la dvs. atunci când ne vizitați pagina de internet și acceptați cookie-urile. Aceste informații pot include informațiile standard de la dvs. (cum ar fi tipul și limbajul browserului), adresa dvs. de Protocol de Internet („IP”), și acțiunile dvs. pe pagina dvs. de internet (cum ar fi paginile de internet vizualizate și link-urile accesate). Reținem faptul că adresa dvs. de IP este considerată dată cu caracter personal conform RGPD.

Anumite informații referitoare la utilizarea internetului sunt comunicate prin intermediul furnizorului nostru de servicii de internet care înregistrează unele dintre datele următoare. În timp ce noi nu accesăm aceste informații în mod regulat, informațiile tehnice pot fi utilizate pentru a informa măsurile noastre de securitate, pentru a ne permite să îmbunătățim informațiile pe care le furnizăm utilizatorilor noștri, să aflăm câți oameni ne vizitează paginile și în scopuri statistice. Informațiile pe care le primim  depind de ceea ce faceți când ne vizitați pagina de internet:

 • Adresa de IP pe care o utilizați.
 • Data și ora la care accesați pagina noastră de internet.
 • Paginile pe care le-ați accesat și documentele descărcate.
 • Adresa de internet anterioară de la care v-ați conectat direct la pagina noastră.
 • Agentul de utilizator folosit pentru accesarea paginii noastre de internet.

Vânzarea companiei

Pot apărea situații în care să fie necesar transferul de informații (inclusiv datele dvs. cu caracter personal) unui terț în cazul unei vânzări , fuziuni, lichidări,  lichidări administrative sau transfer al tuturor sau în mod substanțial al tuturor activelor Organizației cu condiția ca terțul să convină asupra respectării condițiilor Politicii de Confidențialitate și Notificării și cu condiția ca terțul să utilizeze doar datele dvs. cu caracter personal în scopurile în care ni le-ați comunicat. Datele cu caracter personal transferat vor fi limitate la ceea ce este absolut necesar. Acolo unde putem face acest lucru, veți fi înștiințați în cazul oricărui astfel de transfer și veți avea ocazia de a renunța, acolo unde este aplicabil.

Informații privind consimțământul

Prin exprimarea consimțământului, acolo unde acesta reprezintă baza adecvată, față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal conform acestei Politici de Confidențialitate și Notificare, ne acordați permisiunea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în mod specific în scopurile identificate.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment specificând în mod clar că dvs., printr-o declarație sau o acțiune afirmativă clară, indicați retragerea consimțământului față de prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. Dacă aveți orice întrebări referitoare la retragerea consimțământului dvs., vă rugăm să contactați Coordonatorul dvs. de Protecție a Datelor folosind detaliile de contact specificate mai jos.

Retragerea consimțământului nu va avea efect asupra legalității prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Detalii privind activitățile de prelucrare a datelor

Categorii de dateScop/ActivitateBază legală posibilă pentru prelucrare
Nume si prenume și detalii de contact (telefon, adresa de email si corespondenta)Pentru administrarea relației noastre cu dvs. în calitate de client, distribuitor, furnizor sau contractantÎncheierea unui contract unde sunteți parteNecesar pentru interesele noastre legitime (asigurarea administrării serviciilor)
Numele companiei și detalii de contact ale reprezentantului legal (nume, prenume, telefon, adresa de email) Acolo unde compania este o întreprindere individuală sau un parteneriat, datele cu caracter personal avute în vederePentru administrarea relației noastre cu dvs. în calitate de client, distribuitor, furnizor sau contractantÎncheierea unui contract unde sunteți parteNecesar pentru interesele noastre legitime (asigurarea administrării serviciilor)
Nume si prenume și detalii de contact (telefon, adresa de email si corespondenta)Pentru comercializare către dvs.Necesar pentru interesele noastre legitime (asigurarea continuării vânzărilor)Consimțământ
Nume si prenume, Detalii de contact (telefon, adresa de email si corespondenta), Informații despre plată (cont IBAN, titular cont)Pentru a facilita plata pentru serviciile prestateÎncheierea unui contract unde sunteți parteNecesar pentru a respecta obligațiile noastre legale
Nume si prenume și detalii de contact (email)Pentru a vă furniza informațiile referitoare la serviciiÎncheierea unui contract unde sunteți parte
Nume si prenume și detalii de contact (email, adresa de corespndenta, telefon,, user name si parola)Crearea și/sau administrarea electronică a unui contÎncheierea unui contract unde sunteți parteNecesar pentru a respecta obligațiile noastre legale
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon); Denumiri de utilizator și parolePentru autentificarea utilizatorilor finali de pe rețea sau a altor servicii.Încheierea unui contract in care sunteți parte
Nume si prenume și detalii de contact (email, adresa de corespondenta, telefon)Pentru administrarea relației noastre cu dvs. în calitate de client în CRM-ul nostruÎncheierea unui contract unde sunteți parteNecesar pentru interesele noastre legitime (asigurarea continuării vânzărilor)
Nume si prenume, detalii de contact (email, telefon), data nașterii, CNPPentru a vă ajuta să efectuați un test, avem nevoie de aceste detalii.  Stabilirea varstei creează o avertizare pentru persoana care administrează procesul de raportare.  Avem nevoie de CNP pentru a crea o referință unică pentru testul dvs.Încheierea unui contract cu angajatorul/posibilul dvs. angajatorConsimțământ (acolo unde acest lucru este considerat adecvat de către client)
Răspunsurile dvs. la întrebările din teste pot viza aspecte de natura patrimoniala, financiara, legala, familiara etc.Generarea raportului pentru clientul nostruÎncheierea unui contract cu angajatorul/posibilul dvs. angajatorConsimțământ (acolo unde acest lucru este considerat adecvat de către client)
Captură de imagine de la camera dvs. conectată la InternetPentru a permite clientului nostru să valideze cine a efectuat testul (în cazul în care testul este efectuat în  afara sediului lor)Încheierea unui contract cu angajatorul/posibilul dvs. angajatorConsimțământ (acolo unde acest lucru este considerat adecvat de către client)
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon)Pentru transmiterea de rapoarte și actualizăriÎncheierea unui contract unde sunteți parte
Handle-uri de Social Media sau ID-uri de profilAtunci când alegeți să comunicați cu noi pe platforme de social media și trebuie să răspundem.Necesar pentru interesele noastre legitime (asigurarea continuării vânzărilor și tratarea problemelor comunicate)
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon)Utilizarea datelor cu caracter personal pe care le furnizați în formularele și chestionarele noastre de internetEtapele necesare înainte de încheierea unui contract în cadrul căruia sunteți parte
Nume si prneume și detalii de contact (email, telefon)Notificarea dvs. cu privire la modificarea condițiilor noastre sau a acestei politiciNecesar pentru a respecta obligațiile noastre legaleConsimțământ
Nume si preunume și detalii de contact (email, telefon)Vă solicităm să ne spuneți o părere sau să completați un chestionarNecesar pentru interesele noastre legitime (pentru actualizarea evidențelor noastre și pentru a studia modul de utilizare a produselor / serviciilor noastre de către clienți)
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon); adresa IPPentru administrarea și protejarea companiei și paginii noastre de internet (inclusiv depanare, analiza datelor, testare, întreținerea sistemului, asistență, raportare și găzduire de date)Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru desfășurarea activităților noastre, prestarea serviciilor de administrare și IT, securitatea rețelei, pentru prevenirea fraudei și în contextul unei reorganizări a activității sau un exercițiu de restructurare a grupului)Necesar pentru a respecta o obligație legală  
Adresa de IPPentru utilizarea analizei datelor pentru îmbunătățirea paginii noastre de internet, a produselor/serviciilor, marketing, relații și experiențe cu clienții și investitoriiNecesar pentru interesul legitim (pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciilor noastre, pentru păstrarea paginii noastre de internet actualizată și relevantă, pentru dezvoltarea activității noastre și pentru comunicarea strategiei noastre de marketing)  
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon)Pentru a răspunde la întrebarea, feedback-ul sau reclamația dvs.Necesar pentru a respecta o obligație legalăÎncheierea unui contract unde sunteți parte
Nume si prenume și detalii de contact (email, telefon); FacturiPentru a ne respecta obligațiile fiscale.Necesar pentru a respecta o obligație legală

Ce drepturi aveți?

În anumite circumstanțe, prin lege aveți dreptul de a:

 • Solicita informații referitoare la faptul dacă deținem sau nu date cu caracter personal despre dvs. și, dacă da, care sunt informațiile și de ce le deținem/utilizăm.
 • Solicita acces la datele dvs. cu caracter personal (denumit uzual „Cerere de accesare din partea persoanei vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.
 • Solicita corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Acest lucru vă permite să corectați orice informații incomplete sau inexacte pe care le deținem cu privire la dvs.
 • Solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne solicitați să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal acolo unde nu avem motive întemeiate să continuăm să le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal acolo unde v-ați exercitat dreptul de a obiecta față de prelucrare (vezi mai jos).
 • Obiecta față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acolo unde ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unui terț) și există lucruri referitoare la situația dvs. particulară care vă face să obiectați față de prelucrare pe aceste motive. De asemenea, aveți dreptul de a obiecta acolo unde noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
 • Obiecta față de procesul decizional automat, inclusiv crearea de profiluri, care nu vor fi supuse unui proces decizional automat prin utilizarea datelor dvs. cu caracter personal sau a creării de profiluri ale dvs.
 • Solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne solicitați să suspendăm prelucrarea datelor cu caracter personal despre dvs., de exemplu dacă doriți ca noi să stabilim acuratețea acestora sau motivul prelucrării lor.
 • Solicita transferul oricăror date cu caracter personal în formă electronică și structurată către dvs. sau altă parte (cunoscut uzual sub denumirea de dreptul la „portabilitatea datelor”). Acest lucru vă permite să vă luați datele de la noi în format utilizabil electronic și să transferați datele către o altă parte într-un format utilizabil electronic.

Cum vă exercitați drepturile?

Am numit un Coordonator de Protecție a Datelor pentru monitorizarea respectării obligațiilor noastre privind protecția datelor și confidențialitatea și a acestei politici precjum și a politicilor noastre conexe. Dacă aveți orice întrebări referitoare la această politică sau la conformitatea noastra cu protecției datelor, vă rugăm să contactați Coordonatorul pentru Protecția Datelor.

Persoanele vizate trebuie să facă o solicitare oficială privind datele cu caracter personal pe care le deținem despre ele sau să își exercite altfel drepturile lor de protecție a datelor prin transmiterea unei cereri de acces la date sau contactând Coordonatorul de Protecție a Datelor care va răspunde cererii în termen de 30 zile.

Suntem obligați să ne conformăm excepțiilor de la solicitările dvs. acolo unde acestea sunt specificate prin lege. Astfel de excepții se referă la datele de sănătate, divulgări care pot afecta grav sănătatea dvs. fizică sau mentală sau starea dvs. emoțională și opiniile exprimate în mod confidențial.

Coordonatorului nostru privind protecția datelor poate fi contactat după cum urmează:

E-mail: dpco@integritymeter.com

Reprezentant european conform Articolului 27 al RGPD

Am numit XpertDPO Limited drept reprezentantul nostru conform Articolului 27 al Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Orice solicitare legată de activitățile noastre de prelucrare pentru persoane vizate din Uniunea Europeană sau Autorități de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal vor fi adresate către dpo@xpertdpo.com. 

XpertDPO are biroul la adresa 20 Harcourt Street, Dublin 2, D02 H364, Irlanda. 

Dreptul dvs. de a depune o reclamație

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul în orice moment de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor cu privire la orice aspecte aferente prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. Întrucât serverele noastre se află în Irlanda și desfășurăm acolo prelucrarea datelor, ne aflăm sub incidența Comisarului Irlandez pentru Protecția Datelor.

Puteți contacta Comisarul pentru Protecția Datelor după cum urmează:

Pagină de internet: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

Telefon: + 353 1 7650100 / 1800437 737

E-mail: info@dataprotection.ie

Adresă: Biroul de Protecție a Datelor – Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23. Or 21 Fitzwilliam Square Dublin 2. D02 RD28 Irlanda