fbpx Skip to main content

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia responsabilă cu autorizarea, reglementarea, supravegherea şi controlul entităţilor din pieţele financiare non-bancare româneşti: asigurări-reasigurări, instrumente şi investiţii financiare şi pensii private.

Una dintre atribuţiile autorităţii este aplicarea şi urmărirea respectării actelor normative europene relevante.

Regulamentul ASF privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost actualizat la începutul anului în curs pentru a se conforma ghidului emis de ESMA şi EBA. Astfel, prin respectivul regulament se stabilesc criteriile şi procedurile aplicabile de către ASF şi de către entităţile reglementate pentru a se asigura că persoanele ce conduc companiile din domeniul financiar sunt cele potrivite.

Leave a Reply